mediator, coach en jurist

Mijn diensten

hanneke21

U kunt uw conflict met een ander alleen oplossen door met die ander te communiceren! Daarom zijn voor mediation alle partijen in het conflict nodig; dikwijs zijn het er twee, soms meer.

Wanneer u op zoek bent naar een mediator en bij mij aanklopt, zal ik u vragen wat u van mediation verwacht en welk doel u met mediation wilt bereiken. Ook bespreek ik met u de gang van zaken en mijn wijze van werken.

Mediation houdt in, dat u het gesprek met de ander aangaat in mijn aanwezigheid. Ik zorg er als mediator voor, dat ik de partijen begeleid bij het zoeken naar een manier waarmee zij uit hun conflict kunnen komen. Dat is intensief en het vereist van alle betrokkenen inzet en de wil om een oplossing te zoeken.

Voor de aanvang van het eerste gesprek zend ik u schriftelijk of per e-mail informatie toe, zoals een voorbeeld van de mediationovereenkomst en het mediationreglement. Het reglement kunt u ook bekijken op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Tijdens het eerste gesprek neem ik met de partijen samen deze informatie door. En ik beantwoord eventuele vragen. Daarna tekenen de partijen en de mediator de mediationovereenkomst. Zo leggen zij de afspraken vast waaraan zij zich tijdens de mediation zullen houden.

123

Niet Gluren

Herenigd

Terug van weggeweest

Mediation

Ik zorg er als mediator voor dat ik de partijen begeleid bij het zoeken naar een manier waarmee zij uit hun conflict kunnen komen.

Lees verder

Coaching

Met een personal coach kun je gesprekken voeren, wanneer je er alleen niet uitkomt.

Lees verder

Wegwijzers

Onafhankelijk en onpartijdig advies van een externe mediator.

Lees verder

Arbitrage

Bij arbitrage wordt een oplossing (uitspraak) aangereikt èn opgelegd door arbiters.

Lees verder