mediator, coach en jurist

Arbitrage

Bij arbitrage wordt een oplossing (uitspraak) aangereikt èn opgelegd door arbiters. Dit zijn relatieve buitenstaanders die zijn ingeschakeld door één of meer van de partijen. Meestal gebeurt dit omdat in het samenwerkingscontract is geregeld dat partijen hun conflict in eerste instantie zullen voorleggen aan een arbitragecommissie.

Het grote verschil met een mediation is, dat mediation uitgaat van de zelfwerkzaamheid van partijen en dat bij arbitrage de knoop wordt doorgehakt door de arbiters zoals de rechter dat doet in een gerechtelijke procedure.

Soms geven conflictpartners de voorkeur aan een arbitrage, die uitmondt in een arbitraal vonnis. Een arbitrage moet voldoen aan wettelijk voorgeschreven regels.

Sinds 1990 ben ik regelmatig voorzitter van een arbitragecollege waaraan maatschapgeschillen tussen verloskundigen worden voorgelegd.

123

Niet Gluren

Herenigd

Terug van weggeweest