mediator, coach en jurist

Herenigd

Onlangs was ik op een verjaarsvisite van een lieve vriendin. Niets bijzonders, want ik bezoek haar al jaren. Wat wel opviel, was dat ik twee andere bekenden aantrof die ik daar heel lang niet had gezien. Ook zij waren ooit vriendinnen, niet van mij maar wel van haar. Wat was nu het bijzondere? De drie vrouwen hadden een paar jaar lang in onmin met elkaar geleefd, dat wil zeggen: twee hadden een bondje, de derde viel erbuiten.

Conflicten kunnen hoog oplopen en daarna jaren voortduren. Soms blijft het daarbij en naar mijn stellige overtuiging blijven de betrokkenen er tot in lengte van jaren last van houden. Of ze het nu ontkennen of toegeven, het blijft pijn doen.

Mijn vriendin besloot, na lang aarzelen, er iets aan te doen. Ze wilde weer in contact komen met haar vroegere hartsvriendin. De ander was bereid mee te werken en zo werd een afspraak gemaakt. Dat hield een risico in. Hoe zou het aflopen? Nog meer verwijten en opnieuw escalatie? Of zou er een nieuwe verstandhouding kunnen ontstaan?

Voordat zij de eerste afspraak hadden, had ik een gesprek met mijn vriendin. Ik vertelde haar over de valkuilen die bij zo’n ontmoeting bestaan en hoe zij die kon vermijden, daarbij puttend uit mijn ervaring als mediator. Zorgvuldig bespraken wij samen een scenario en daarna hebben wij elkaar een behoorlijke poos niet gezien, omdat ik nu eenmaal aan de andere kant van het land woon. Ik was tipgever, geen begeleider.

Veel later vroeg ik haar hoe het was gegaan. Wat bleek? Heel goed! Verrassend voor mij was dat mijn vriendin aan het begin van het gesprek zelf de valkuilen had benoemd en ‘een route’ had voorgesteld waarlangs zij hun gesprek zouden voeren. En zij had verteld over het gesprek dat zij met mij hierover had gevoerd. Die openheid was een goed begin!

Aan één ontmoeting hadden zij niet genoeg. Dat heb ik wel gehoord. Hoeveel er daarna nog volgden, weet ik niet. Blijkbaar zijn zij met een klein beetje hulp van buitenaf in staat geweest weer on speaking terms met elkaar te komen. Alledrie.

Tijdens de verjaarsvisite was alles weer helemaal in orde. Iedereen gelukkig. Niet alleen de vriendinnen. Ook de omgeving. Zo gaat dat eigenlijk altijd. Wanneer mensen ruzie met elkaar hebben, heeft ook hun omgeving daar last van. Sommigen voelen zich ongemakkelijk, anderen trekken partij, wat de zaak meestal niet ten goede komt.

Ik besluit maar weer met mijn aloude zinspreuk:

mediation lost meer op dan je denkt, zelfs op afstand.