mediator, coach en jurist

Terug van weggeweest

Wat doe je, wanneer je na twee jaren virtuele afwezigheid de draad van het stukje schrijven weer wilt oppakken? Het overkwam mij, doordat ik door persoonlijke en huiselijke omstandigheden gedwongen was mij tot het meest noodzakelijke te beperken. Mijn mediationactiviteiten gingen door,al was de frequentie lager, het buurtbemiddelen in mijn dorp bleef constant, maar tijd voor de website, dat was te veel.

Ik heb mij afgevraagd of er in twee jaren tijd iets is veranderd waaraan ik bijzondere aandacht zou willen geven. Ik kwam tot de conclusie dat de conflictwereld om mij heen wel min of meer hetzelfde beeld is blijven vertonen, maar dat ikzelf anders ben gaan kijken. Na een periode van veel rondlopen in de zorgsector ga je andere dingen zien. Misschien waren ze er al en zag ik ze niet.

Een mediator wordt geacht geduld te hebben. Nu moet ik zeggen dat ik daarvan altijd al vrij veel in huis had, maar stelselmatig eigen wensen moeten uitstellen bleek een nieuwe oefening in geduld te zijn waarvan ik opnieuw heb geleerd. En ook dat heeft mijn kijk op de wereld veranderd.

Laat ik concreet worden. In de zorgsector is het gewoonte geworden, zo merkte ik, dat gecommuniceerd wordt met folders en printen. Wie een vraag stelt over bijvoorbeeld een behandeling, ontvangt een print om het uit te leggen. “U kunt het daarin allemaal lezen.” De patiënt gaat als het een beetje wil met een stapeltje boekjes en prints naar huis. Meestal staat er nog wel een telefoonnummer bij. U kunt ons altijd bellen….

Het geschreven woord, fysiek of digitaal, is niet altijd de meest gelukkige vorm van communicatie. Een mailtje hoeft nog geen hate mail te zijn om de verhoudingen flink te verstoren. Bedrijven weten er alles van. En wanneer bij een burenruzie de boze buur een briefje door de brievenbus van de buren duwt, zijn de rapen gaar.

Ik pleit voor het gesproken woord, waar mogelijk, want we kunnen de klok niet terugdraaien. Echte communicatie kost meer tijd, maar het scheelt misverstand en onbegrip.