mediator, coach en jurist

Verlangen om gehoord te worden

Als de identiteit in het spel is, loopt de spanning op

Spanningen en ruzies komen overal voor waar mensen samen optrekken of dat nu vrijwillig is of omdat het nu eenmaal moet. Vrijwillig ben je vrienden of partners, minder vrijwillig bijvoorbeeld als collega, co-ouder of lid van dezelfde vereniging.

Deze keer wil ik het hebben over het lid zijn van een gemeenschap. Dat kan zijn van een ideologisch gekleurde vereniging en ook van een geloofsgemeenschap of een kerk.

Bij een conflict gaat het dan heel vaak over de eigen identiteit. Iemand denkt bijvoorbeeld dat de ander die in twijfel trekt of er een aanval op doet. Dit raakt mensen diep!

Als churchmediator ben ik geschoold in het omgaan met dit soort conflicten. Ook hier verlangen mensen ernaar dat er naar hen wordt geluisterd, over en weer. Samen met de mediator zoeken naar een oplossing is een dynamisch en pijnlijk proces, maar het loont.