mediator, coach en jurist

Wat is een churchmediator?

De meeste mensen in Nederland weten nu wel ongeveer wat mediation inhoudt. Dit betekent niet dat iedereen er al mee te maken heeft gehad. Dat zou trouwens ook niet goed zijn.

Wat stelt iemand zich voor bij churchmediation? Dat is een stuk moeilijker. In een geseculariseerd land als het onze hebben nog maar weinig mensen iets met een church te maken. Dus?

Kerken stromen leeg, maar spiritualiteit bloeit op onverwachte plaatsen. Wat gebeurt er, wanneer in een spirituele gemeenschap onenigheid ontstaat over alledaagse zaken als een familierelatie, echtscheiding of een zakelijke betrokkenheid? Of wanneer de samenwerking binnen een geloofsgemeenschap stroef verloopt, of het nu om ambtsdragers of om ‘leken’ gaat?

Dan kan, net als in elke andere omgeving, ruzie ontstaan. Soms wordt de onenigheid met de mantel der liefde bedekt. Een conflict, dat mag toch niet? Maar ook ‘gelovigen’ is niets menselijks vreemd. En dus is er af en toe ruzie .

In zo’n conflict komt het voor dat de religieuze identiteit of overtuiging onderdeel wordt van het conflict, dat daardoor nog heviger wordt. Zie daar maar eens uit te komen!

De churchmediator is ervoor om dit te herkennen en ook om te erkennen dat de religieuze opvattingen een bepalende rol mogen spelen in het geschil waarvoor mensen bij haar of hem aankloppen. Wie bij een kerkelijke of religieuze gemeenschap hoort voelt zich immers gebonden aan de eigen uitleg van geloof en zingeving. Ontbreekt het respect daarvoor, dan zullen deelnemers aan de mediation hulpeloos met hun geloofswaarden blijven zitten en niet tot een volwaardig gesprek kunnen komen. Mediation mislukt.

Omdat de geregistreerde churchmediator zelf verbonden is aan een kerk of religieuze gemeenschap is zij of hij in staat respect op te brengen voor ‘andersdenkenden’. Zij heeft bovendien geleerd de kerkelijke of religieuze rituelen en tradities te hanteren, hoe die ook mogen zijn, zonder daarin zelf een standpunt in te nemen.