mediator, coach en jurist

Wat is Mediation eigenlijk?

Hoe vreemd het ook klinkt: ruzies wijzen op een grote stilte. Er wordt niet (meer) gepraat, de verbinding is verbroken. Ook bij schelden of ander ‘wapengekletter’ is er geen echte communicatie.

Mediation betekent: wel praten, maar in het bijzijn van een onafhankelijk iemand, die de gesprekken in goede banen kan leiden. Dat is de bemiddelaar of mediator. In plaats van door te vechten kunt u met de hulp van de mediator het gesprek met elkaar weer aangaan. Dat is meteen een effectieve manier om (verdere) escalatie te voorkomen.

Wanneer de partijen weer een dialoog met elkaar aangaan, zijn zij ook in staat realistische afspraken met elkaar te maken. Afspraken kunnen een heel verschillende inhoud hebben, zoals:

  • op een fatsoenlijke manier uit elkaar gaan
  • op een andere manier met elkaar verder gaan
  • elkaar helpen bij het vinden van een creatieve oplossing
  • beloven, elkaar met rust te zullen laten

Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid. Toch is mediation niet vrijblijvend, want u moet wel meewerken!

Mediation is ook vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de partijen zich verplichten tot geheimhouding. Dit geldt eveneens voor de mediator. De grote waarde hiervan is, dat u kunt zeggen wat u op uw hart hebt zonder dat het de volgende dag in de krant staat. De geheimhouding brengt met zich mee dat op de inhoud van een mediation later in een eventuele juridische procedure geen beroep kan worden gedaan.

De afspraken die aan het slot van de mediation zijn gemaakt worden over het algemeen in een vaststellingsovereenkomst schriftelijk vastgelegd.

123

Niet Gluren

Herenigd

Terug van weggeweest