mediator, coach en jurist

Kosten

Wat kost mediation en wie gaat dat betalen?

Het basisprincipe van mediation is dat de bij de mediation betrokken partijen samen de kosten dragen en wel ieder voor eenzelfde deel.

Bij arbeidsconflicten is het doorgaans de werkgever die de mediation betaalt.

De kosten bestaan uit

  • het honorarium van de mediator,
  • bureaukosten,
  • eventueel reiskosten van de mediator en
  • soms bijkomende kosten, zoals voor het huren van een geschikte ruimte waar de gesprekken kunnen plaatsvinden.

Mediation met minder dan vijf personen vindt over het algemeen plaats op mijn kantoor aan huis. Dit bespaart partijen extra kosten.

Mijn tarief is het gemiddelde mediationtarief. In bijzondere situaties hanteer ik een  ‘sociaal tarief’, gerelateerd aan inkomen en / of omstandigheden.  Bij aanvang van de mediation wordt in de mediationovereenkomst ook het tarief vastgelegd.

Een mediation duurt meestal één tot vier gesprekken van anderhalf à twee uur.

123

Niet Gluren

Herenigd

Terug van weggeweest