mediator, coach en jurist

Werkwijze

Mediation heeft in de laatste decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er ontstonden verschillende stijlen en er kwamen specialisaties.

Iedere mediator past de werkwijze toe die het best bij haar of hem past. De vrijheid wordt alleen beperkt door de voorwaarden die door de beroepsgroep in het register zijn vastgelegd en die o.a. in de gedragsregels tot uitdrukking komen.

Aan specialisaties zijn er nu bijvoorbeeld familymediators en arbeidsmediators. Zij mediëren niet alleen in het conflict van de partijen maar nemen ook een belangrijk deel van de afwikkeling voor hun rekening.

Ik beperk mij tot het zoeken naar oplossingen, samen met de partijen, en vervolgens het maken van duidelijke afspraken. Indien externe expertise nodig is, bijvoorbeeld  voor financiële afspraken en het maken van een convenant bij echtscheiding, werk ik samen met een advocaat. Ik doe dit, omdat specialistische kennis altijd up-to-date moet zijn. In de aanloop naar de mediation spreek ik dit af met de partijen.

Ik hanteer bij mediation en coaching zo veel mogelijk de oplossingsgerichte methode. Tegenwoordig spreken we liever van progressiegericht: werkzame oplossingen zijn gericht op progressie; zij houden groei, vooruitgang in.

In de bundel 'Geloven in Mediation', uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform Churchmediation, schrijf ik hierover:

"Na jarenlange ervaring voel ik mij zowel bij conflicten waar kerk of geloof een rol spelen als bij andere conflicten met deze aanpak het meest op mijn gemak. Vooral, omdat ik zie dat vanaf het eerste gezamenlijke gesprek mijn cliënten zich vrijer voelen dan in de dagen ervoor. De winst van oplossingsgerichte mediation ligt voor mij in de directheid ervan en in het vermijden van omwegen en te veel omzien.

Het betekent niet dat mediation dan opeens gemakkelijk wordt. Integendeel, mediation blijft altijd een zware inspanning."

123

Niet Gluren

Herenigd

Terug van weggeweest